Dom w Klinach

http://wyspa-architekci.pl/

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Anna Wysiecka

ARCHITEKTURA / PROJEKT BUDOWLANY:
Główny projektant:
mgr inż. arch. Michał Piechnik / upr. WP-0704 / WOIA
Opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Wysiecka

Wizualizacja:
mgr inż. arch. Anna Wysiecka

PROJEKT BUDOWLANY 2014 / REALIZACJA 2014-2015