Miejsce Pamięci – Czerniejewo

http://wyspa-architekci.pl/

mp_realizacja_02

Renowacja pomnika upamiętniającego nieistniejący już kościół parafialny św. Idziego w Czerniejewie

Renowacja przeprowadzona została  z okazji 750-lecia Czerniejewa.
Teren na którym znajduje się pamiątkowy obelisk, położony jest w Czerniejewie, przy ul. gen. maj. J. Lipskiego, w bezpośredniej bliskości parku Pałacu Lipskich z XVIII wieku. Teren przynależy również do strefy ochrony konserwatorskiej, która obejmuje historyczny układ urbanistyczny miasta Czerniejewa. W projekcie rozwiązana została kwestia ukształtowania niewielkiego placu w bezpośredniej bliskości obelisku wraz z elementami małej architektury w postaci ławek. Samą renowacją objęty został również obelisk z płytą upamiętniającą dawny kościół parafialny. Płyta wykonana z piaskowca z racji wieku oraz charakteru została zachowana w stanie pierwotnym. Elementem opracowania było również opracowanie koncepcji iluminacji, która zakładała podświetlenie drzew znajdujących się w bezpośredniej bliskości pomnika.

Na płycie kamiennej widnieje inskrypcja:
W tym miejscu stał
dawny kościół parafialny
pod wezwaniem Śgo Idziegio
fund: za. Czasów Leszka Czarnego
z Rodziny Piastów r. 1263

IDEA

Koncepcja zakłada zagospodarowanie terenów wokół Obelisku – Miejsca Pamięci jako terenu podzielonego na trzy przestrzenie:
1. PRZESTRZEŃ KONTEMPLACYJNA zlokalizowany jest w bezpośredniej bliskości obelisku.
2. OGRÓD PAMIĘCI, który przenika się z otaczającą zielenią, czyniąc z niej integralną część.
3. TARAS WIDOKOWY zlokalizowany za pomnikiem, otwierający się na malowniczy krajobraz.

mp_realizacja_01

mp_konc_05

mp_konc_04

mp_obelisk_rzut

mp_obelisk_widok

mp_konc_02

mp_konc_03

ARCHITEKTURA:
Główny projektant:
mgr inż. arch. Michał Piechnik
upr. WP-0704 / WOIA
Opracowanie:
mgr inż. Marcin Piechnik

INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
ul. Poznańska 8
62-250 Czerniejewo

REALIZACJA 2013