Poznań, Sokoła / wielorodzinny

http://wyspa-architekci.pl/

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. Anna Piechnik / Wysiecka /

PRACA DYPLOMOWA – INŻYNIER ARCHITEKT:
Autor: mgr inż. arch. Anna Piechnik / Wysiecka /
Promotor: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

ROK: 2012