Wydział Architektury PP: NAGRODA

http://wyspa-architekci.pl/

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Praca wyróżniona udziałem w finale ogólnopolskiego konkursu studentów architektury „Dyplom Roku 2014” organizowanego przez SARP  w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Była to 50. edycja tego konkursu.

 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA:
mgr inż. arch. Anna Piechnik / Wysiecka /

PRACA DYPLOMOWA – MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT:
Autor: mgr inż. arch. Anna Piechnik / Wysiecka /
Promotor: dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

ROK: 2014 /