Dom jednorodzinny w Głębocku

Dom wielopokoleniowy w Zakrzewie

Dom w Dopiewie

Dom w Mosinie

Łazienka – Morasko 1