Uczelnia

http://wyspa-architekci.pl/

JEDNOSTKA NAUKOWA:
Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, ASYSTENT w latach 2009-2015. Prowadzona działalność badawcza z zakresu architektury mieszkaniowej oraz usługowej a także sportów miejskich, szczególnie sportów związanych ze sportami powszechnie uważanymi za sporty ekstremalne: skateboarding, bmx, rolki, hulajnogi oraz ich związkami z przestrzenią. Szczególne zainteresowanie aspektami związanymi z kształtowaniem przestrzeni miejskiej oraz obiektów przeznaczonych do tzw. recyclingu funkcjonalnego (opuszczone obiekty przemysłowe, fabryczne i inne) formami skateable o różnorodnej skali.

ĆWICZENIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
W ZAKŁADZIE ARCHITEKTURY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ:
– podstawy projektowania architektonicznego 1 (sem I),
– podstawy projektowania architektonicznego 2 (sem II),
– projektowanie obiektów usługowych 1 (sem IV),
– projektowanie architektoniczne obiektów mieszkalnych 1 (sem III),
– projektowanie architektoniczne obiektów mieszkalnych 2 (sem V),
– budownictwo ogólne 2 (sem III).

OPIEKA STUDENCKA:
– opiekun rocznika 2009.

WYSTAWY:
– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 1 | 2009/10
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Agata Bonenberg
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 2 | 2010/11
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki
mgr inż. arch. Grzegorz Krajewski

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 3 | 2010/11
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 4 | 2011/12
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 5 | 2011/12
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 6 | 2012/13
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki

– współorganizator wystawy Prac Studenckich realizowanych w ramach Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej – EDYCJA 7 | 2012/13
organizatorzy:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz Sipińska
dr inż. arch. Maciej Janowski
mgr inż. arch. Michał Piechnik
mgr inż. arch. Adam Siniecki

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA / KONKURSY:
Wykaz projektów studenckich uczestniczących w konkursach studenckich i architektonicznych:

ROK 2010
XXX edycja konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego – edycja 2010
WYRÓŻNIENIE:
1. Borys Kozłowski, Brake Building, sem. 5, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

DYPLOM UZNANIA:
1. Magdalena Grobelna, Osiedle przy ul. Zagórze, sem. 5, projekt zespołu budynku wie-lorodzinnych w Poznaniu,
2. Borys Wrzeszcz, Budynek wielorodzinny, sem. 5, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

ROK 2011
XXXI edycja konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego – edycja 2011
WYRÓŻNIENIE:
1. Katarzyna Rytlewska, Pixels, sem. 5, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

NAGRODA DODATKOWA MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ:
1. Anna Wysiecka, Bramka 39, sem. 5, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

DYPLOM UZNANIA:
1. Kryślak Mateusz, Shape and move, sem. 3, Politechnika Poznańska, projekt domu jednorodzinnego w Poznaniu,
2. Demiańczuk Łukasz, T-house, sem. 5, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu,
3. Napierała Agnieszka, Thaus, sem. 3, Politechnika Poznańska, projekt domu jednorodzinnego w Poznaniu,
4.Florkowska Agata, Pandora, sem. 3, Politechnika Poznańska, projekt domu jednorodzinnego w Poznaniu,
5.Wysiecka Anna, Bramka 39, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu,
6.Szała Monika, Gallery_hause, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

ROK 2013
XXXIII edycja konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego – edycja 2013
DYPLOM UZNANIA:
1. Ewelina Worsa-Zając, ul. Filipińska 4, Projekt obiektu mieszkaniowego z usługą w parterze oraz parkingiem podziemnym, sem. 5, Politechnika Poznańska, projekt kamienicy mieszkalno-usługowej w Poznaniu.

| PUBLIKACJE

Michał Piechnik, Skateable Art jako forma uatrakcyjnienia przestrzeni miejskiej (artykuł zaprezentowany w dniu 30.05.2014 na Konferencji Naukowej Doktorantów Miasto dla ludzi Wrocław 30-31.05.2014. – szczegółowe dane wkrótce)

Michał Piechnik, Architektura dla sportów miejskich a styl życia młodych ludzi (artykuł po recenzji, publikacja w monografii pokonferencyjnej Styl życia a zdrowie – szczegółowe dane wkrótce)

2014 ^

Michał Piechnik, Architektura współczesnego przedszkola w strukturze przestrzennej miasta, Działalność statutowa/Młoda Kadra, Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Poznań 2012

Michał Piechnik, Nowatorskie technologie zarządzania projektem architektonicznym w warunkach globalnego rynku inwestycyjnego. Technologie informatyczne a zarządzanie projektem, Działalność Statutowa Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Poznań 2012

2012 ^

Michał Piechnik, Współczesne reinterpretacje architektury Antonio Gaudiego, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 14, Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Trwanie i Przemijanie, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011

Michał Piechnik, Nowatorskie technologie zarządzania projektem architektonicznym w warunkach globalnego rynku inwestycyjnego. Kontekst, pedagogika i ich udział w procesie inwestycyjnym projektowania przedszkoli, Działalność Statutowa Katedry Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Poznań 2011

Michał Piechnik, Aktywizacja brzegów rzek a tożsamość przestrzenna i kulturowa, Konferencja naukowa „Woda w krajobrazie miasta”, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań 2011

Michał Ankiersztajn, Michał Piechnik, Program ćwiczeń: Projektowanie architektoniczne obiektów usługowych 1, Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania pod redakcją Ewy Sipińskiej. Tom 1, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań 2011

Michał Piechnik, Wybrane prace studenckie. Projektowanie architektoniczne obiektów usługowych, Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania pod redakcją Ewy Sipińskiej. Tom 1, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Katedra Archi-tektury Usługowej i Mieszkaniowej, Poznań 2011

Michał Piechnik, Dom – Maszyna do mieszkania a projektowanie zintegrowane, Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania pod redakcją Ewy Sipińskiej. Tom 2, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Usługowej i Mieszkaniowej, Poznań 2011

Członek zespołu redakcyjnego oraz współautor
Monografia  Architektura mieszkaniowa i usługowa w programach nauczania. Tom 1
Redaktor:
prof. PP dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska
Zespół redakcyjny:
dr inż. arch. Agata Bonenberg
dr inż. arch. Maciej Janowski
dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko
mgr inż. arch. Michał Piechnik

2011 ^

Michał Piechnik, Architektura współczesna. Architektura tła,  Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Zeszyt 22 pod redakcją Agaty Bonenberg, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010

2010 ^

| BIBLIOGRAFIA

TEORIA KOMPOZYCJI:

Fikus Marian, PRZESTRZEŃ W ZAPISACH ARCHITEKTA, Wydawnictwo Zebra, Poznań-Kraków 1999

Wejchert Kazimierz, ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008

Zumthor Peter, MYŚLENIE ARCHITEKTURĄ, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010

Żórawski Juliusz, O BUDOWIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1973

PREZENTACJA PROJEKTÓW:

Dernie David, Architectural Drawing, Laurence King Publishing Ltd, London 2010

Mo Zell, Kurs rysunku architektonicznego, ABE Dom Wydawniczy, 2008

BUDOWNICTWO / DETALE PROJEKTOWE:

Markiewicz Przemysław, BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW, Archi-Plus, Kraków 2011

Markiewicz Przemysław, DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW, Archi-Plus, Kraków 2011

Panas Janusz,NOWY PORADNIK MAJSTRA BUDOWLANEGO, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2007

RYSUNEK TECHNICZNY:

Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech, RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2009

PRAWO BUDOWLANE / WARUNKI TECHNICZNE:
1. Korzeniewski Władysław, WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDYNKÓW I ICH USYTUOWANIE. PORADNIK, Wydawnictwo Polcen, 2009
2. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
3. Prawo budowlane

NORMY:
1. PN-EN ISO 5456-1:2002
„Rysunek techniczny – Metody rzutowania – Część 1: Postanowienia ogólne”
2. PN-EN ISO 5456-2:2002
„Rysunek techniczny – Metody rzutowania – Część 2: Przedstawianie
prostokątne”
3. PN-EN ISO 5456-3:2002
„Rysunek techniczny – Metody rzutowania – Część 3: Przedstawianie
aksonometryczne”
4. PN-EN ISO 5456-4:2006
„Rysunek techniczny – Metody rzutowania — Część 4: Rzutowanie środkowe”
5. PN-EN ISO 5455:1998
„Rysunek techniczny – Podziałki”
6. PN-ISO 128-1:2006
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 1: Wprowadzenie i indeks”
7. PN-EN ISO 128-20:2002
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii”
8. PN-EN ISO 128-21:2006
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 21: Linie w systemach CAD”
9. PN-ISO 128-22:2003
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 22: Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia”
10. PN-ISO 128-23:2002
„Rysunek techniczny – Ogólne zasady przedstawiania – Część 23: Linie na rysunkach budowlanych”
11. PN-ISO 128-30:2006
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 30: Wymagania podstawowe dotyczące rzutów”
12. PN-ISO 128-40:2006
„Rysunek techniczny – Zasady ogólne przedstawiania – Część 40: Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów”
13. PN-EN ISO 5457:2002
„Rysunek techniczny – Forma graficzna arkusza”
14. PN-EN ISO 5457:2002
„Rysunek techniczny – Formaty arkuszy”
15. PN-N-01603:1986
„Rysunek techniczny – Składanie rysunków”
16. PN-EN ISO 7200:2005
„Rysunek techniczny – Tabliczki tytułowe”
17. PN-EN ISO 10209-2:2001
„Rysunek techniczny – Wykonywanie rysunków – Terminologia”
18. PN-EN ISO 3098-0:2002
„Rysunek techniczny – Pismo”
19. PN-EN ISO 128-20:2002
„Rysunek techniczny – Linie rysunkowe”
20. PN-ISO 129/Ak:1996, PN-ISO 129:1996
„Rysunek techniczny – Wymiarowanie – Zasady ogólne”
21. PN-N-01607:1988
„Rysunek techniczny – Oznaczenia graficzne materiałów”
22. PN-EN ISO 7519:1999
„Rysunek techniczny – Rysunki budowlane – Ogólne zasady przedstawiania na rysunkach zestawieniowych”
23. PN-ISO 129:1996
„Rysunek techniczny – Wymiarowanie – Zasady ogólne – Definicje – Metody wykonania i oznaczenia specjalne”
24. PN-EN ISO 5261:2002
„Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych”
25. PN-B-01042:1999
„Rysunek konstrukcyjny budowlany – Konstrukcje drewniane”
26. PN-EN ISO 3766:2005
„Rysunek konstrukcyjny budowlany – Symboliczne przedstawianie zbrojenia betonu”
27. PN-EN ISO 3766:2006
„Rysunek budowlany – Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu”
28. PN-EN ISO 3766:2006
„Rysunek budowlany – Wykaz prętów do zbrojenia betonu”
29. PN-ISO 7437:1994/Apl:l 999
„Rysunek techniczny – Rysunki budowlane – Ogólne zasady wykonywania rysunków roboczych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych”
30. PN-ISO 7518:1998
„Rysunek techniczny – Rysunki budowlane – Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy”
31. PN-ISO 8560:1994/Apl:l 999
„Rysunek techniczny – Rysunki budowlane – Przedstawianie modularnych wymiarów, linii i siatek”
32. PN-EN ISO 4157-1:2001
„Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków”
33. PN-EN ISO 4157-2:2001
„Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń”
34. PN-EN ISO 4157-3:2001
„Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 3: Identyfikatory pomieszczeń”
35. PN-EN ISO 11091:2001
„Rysunek budowlany – Projekty zagospodarowania terenu”
36. PN-EN ISO 4157-1:2001, PN-B-01025:2004
Projekty budowlane – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych
37. PN-B-01027:1971, PN-B-01027:2002
„Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni – Oznaczenia graficzne na rysunkach”
38. PN-B-PN-B-01029:2000
„Projekty architektoniczno-budowlane – Wymiarowanie na rysunkach”
39. PN-ISO 4069:1999, PN-B-01030:2000
„Projekty budowlane – Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych”
40. PN-70/B-02365
„Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru”
41. PN- ISO 9836:1997
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

| SKLEPY RYSUNKOWE / kilka przydatnych adresów

Art-Mat Andrzej Patalas
ul. 23 Lutego 20, Poznań
Tel.: 618557663
Fax: 61 852 89 07

Matejko – Poznań
ul. Kramarska 1/4, Poznań
Tel.: 061 855 15 40

„L & M Art” Sklep L. Bochenek M. Szubarga
ul. Krakowska 21, Poznań
Tel.: 61 853 13 61,
Fax: 61 853 13 61

„L & M Art” Sklep L. Bochenek M. Szubarga
ul. Łąkowa 7, Poznań
Tel.: 61 855 22 82

„Kalinex” Krzysztof Kamiński
ul. Szamarzewskiego 17, Poznań
Tel.: 61 848 03 99
Fax: 61 848 03 99

„Atelier” PHU
ul. Chwiałkowskiego 14/9, Poznań
Tel.: 61 649 61 66
Fax: 61 649 61 66

„Busi” S.C. Prywatna Firma Handlowa
ul. Szamarzewskiego 10, Poznań
Tel.: 61 847 31 11
Fax: 61 847 31 11